STAŁE INSTALACJE GAŚNICZE WODNE

 

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego (wody), wyposażone w układ jej przechowywania (zbiornik) i podawania (pompa lub hydrofor). Impulsem do zadziałania systemu tryskaczowego jest nagły spadek ciśnienia spowodowany otwarciem jednego lub większej grupy tryskaczy. Spadek ciśnienia w sieci tryskaczowej powoduje uruchomienie pompy pożarowej i podanie wody na ognisko pożaru. Cechą instalacji tryskaczowych jest ich selektywne działanie pozwalające ograniczyć akcję gaśniczą tylko do miejsca wystąpienia pożaru. Instalacje tryskaczowe są powszechnie stosowane od ponad 130 lat i do dnia dzisiejszego uchodzą za na jedno z najskuteczniejszych rozwiązań do wczesnego zwalczania pożarów. Instalacje tryskaczowe znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych, handlowych, budynkach biurowych, hotelach i innych budynkach użyteczności publicznej. Instalacje tryskaczowe wykonywane przez naszą firmę bazują na urządzeniach firm Grinnell i Total Walther należących do koncernu Tyco.

System tryskaczowy - folder (1MB PDF, j. ang.)

     

 

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe stosowane są przede wszystkim do ochrony obiektów przemysłowych, w których może dojść do powstania pożaru na dużej powierzchni. W przeciwieństwie do instalacji tryskaczowych, instalacje zraszaczowe uruchamiane są ręcznie lub automatycznie. Z uwagi na swój charakter i specyfikę instalacje te znalazły szerokie zastosowanie przy zabezpieczaniu transformatorów, urządzeń technologicznych przemysłu chemicznego i w gospodarce olejami mineralnymi. Są również stosowane jako uzupełnienie instalacji tryskaczowych.

Zraszacze - folder (669KB PDF, j. ang)

     

 

MicroDrop - mgła wodna

MicroDrop jest niskociśnieniowym systemem gaśniczym na mgłę wodną. Ogólna budowa i zasada działania zbliżona jest do tradycyjnego systemu zraszaczowego. Istotę systemu stanowią natomiast odpowiednio skonstruowane dysze pozwalają osiągnąć rozdrobnienie wody do kropel o średnicy około 150 mikrometrów. Wysoko rozdrobnione krople wody stanowią doskonały mechanizm odbioru ciepła od palącego się materiału, a woda kierowana z odpowiednio rozmieszczeniach dysz ogranicza dodatkowo dostęp tlenu do źródła pożaru. Instalacje MicroDropŽ instalowane są wszędzie tam, gdzie obiekt wymaga szybkiego, lokalnego ugaszenie przy użyciu małej ilości wody. Systemy te znalazły zastosowane w ochronie przeciwpożarowej tuneli kablowych, transformatorów, turbin gazowych, pras przemysłowych oraz urządzeń technologicznych dla przemysłu chemicznego i drzewnego. Instalacje MicroDropŽ mogą być budowane jako niezależne systemy lub mogą być włączane do istniejących lub nowobudowanych systemów tryskaczowych bądź zraszaczowych.

MicroDrop - folder (752KB PDF, j. ang)

 

 

 

 

Home    |     About Tyco    |     Contact Us    |     Site Map    |     Terms of Use
Š 2005 Tyco International, Ltd. All Rights Reserved